Vážení spoluobčania, chceme sa poďakovať - Slovenská Ľupča

Vážení spoluobčania, chceme sa poďakovať

26.03.2021

Hlásené 09:27 – Vážení spoluobčania, chceme sa poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí sa zapojili do sčítania a pomohli s elektronickým sčítaním aj svojim blízkym, teda deťom, seniorom a všetkým osobám, ktoré takúto asistenciu potrebovali. Sčítanie v našej obci prekročilo 80 %. Zároveň vyzývame všetkých, ktorí sa ešte nesčítali, aby to neodkladali a využili tieto posledné dni. Online sčítanie končí 31.3.2021.

Veríme, že sčítanie bude úspešné, lebo je pre nás veľmi dôležité. Má totiž priamy dosah na každého jedného z nás, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní.