Vážení spoluobčania, pri príležitosti blížiacich - Slovenská Ľupča

Vážení spoluobčania, pri príležitosti blížiacich

10.12.2019

Hlásené 09:00 – Vážení spoluobčania, pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Vianoc si Vás dovoľujeme pozvať na uvedenie zvykoslovného vianočného programu DFS Dratvárik a FS Telgárt pod názvom Radujme sa Valasi, v nedeľu 15. decembra o 14.00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Slovenskej Ľupči.

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 12. decembra bude zber plastov.

Oznamujeme občanom, že od 16. decembra bude prebiehať predaj vianočných stromčekov na Lesnej správe na Licharovej ulici č. 12 v čase od 8. do 14.hodiny.