Vážení spoluobčania ! Sčítanie obyvateľov online - Slovenská Ľupča

Vážení spoluobčania ! Sčítanie obyvateľov online

01.04.2021

Hlásené 11:02 – Vážení spoluobčania !

Sčítanie obyvateľov online bolo ukončené dňa 31.3.2021, v našej obci bolo sčítaných 3006 obyvateľov, to predstavuje 90,05 %, poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do elektronického sčítania.

Asistované sčítanie, pre seniorov, osamelých seniorov, pre obyvateľov, ktorí nemali prístup k internetu, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, bude realizované po 5.4.2021 (presný dátum určí štatistický úrad na základe epidemiologickej situácie).

Obecný úrad podrobné informácie zverejní podľa pokynov štatistického úradu, nahlasovať požiadavku na asistenta sčítania bude potrebné na tel.č.: 048/47232 24.

Ohlasovňa pobytu, dňa 01.04.2021