Vážení spoluobčania, V súvislosti s - Slovenská Ľupča

Vážení spoluobčania, V súvislosti s

13.03.2020

Hlásené 11:00 – Vážení spoluobčania,

V súvislosti s možným šírením koronavírusu a mimoriadnou situáciou platnou na celom území SR Vám oznamujeme, že dnešným dňom t.j 13. marca 2020 až do odvolania bude Obecný úrad v Slovenskej Ľupči fungovať v obmedzenom režime.

V prípade Vašej potreby kontaktujte zamestnancov úradu len telefonicky alebo

e-mailom. Namiesto podateľne OcÚ môžete použiť elektronickú schránku sekretariat@slovenskalupca.sk alebo t. č. sekretariátu 048/47 232 10.

Zároveň Vás žiadame, aby ste v tomto období nechodili vybavovať náležitosti a platby, ktoré znesú odklad. V tomto období sa jedná hlavne o faktúry za stočné.

Situáciu bude obec Slovenská Ľupča aj naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji Vás informovať.