Vážení spoluobčania, žiadame Vás zúčastniť - Slovenská Ľupča

Vážení spoluobčania, žiadame Vás zúčastniť

17.02.2021

Hlásené 07:49 – Vážení spoluobčania, žiadame Vás zúčastniť sa Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec 048/47 232 24 alebo na call centrum 02/20 92 49 19. Prosíme vás, pomôžte sčítať sa svojím spoluobčanom, ak Vás o to požiadajú. Ďakujeme.