Verejná vyhláška Jaroslav Malachovský - Slovenská Ľupča