Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie - Slovenská Ľupča