Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Slovenská Ľupča