Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

26.01.2023

„Oddychová zóna Magnólia“, situovaná na parcelách KN C č. 1059/1 (KN E č. 1-50633/3, KN E č. 1-50634/1), k. ú. Radvaň

Dokumenty na stiahnutie