Verejná vyhláška - Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany- upovedomenie účastníkov konania o nových podkladoch pred vydaním rozhodnutia - Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška – Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany- upovedomenie účastníkov konania o nových podkladoch pred vydaním rozhodnutia

21.05.2021

Vydanie súhlasu ochrany prírody , v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany ako 2.stavba súboru stavieb.

Dokumenty na stiahnutie