Verná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania

12.12.2022

Stavba „9473 – Slovenská Ľupča – Stred – zahustenie TS Námestie SNP“

Dokumenty na stiahnutie