Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania - Slovenská Ľupča