Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania - Slovenská Ľupča