Verná vyhláška-Upovedomenie o oprave - Slovenská Ľupča