Voľby 2022 - Slovenská Ľupča

Voľby 2022

16.06.2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov  vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania

                   na sobotu 29. októbra 2022.
Rozhodnutie predsedu č. NR SR  209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do  orgánov samosprávnych krajov Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb (PDF).

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív  pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
sekretariat@slovenskalupca.sk
a zverejnenie adresy na doručenie oznámenia v písomnej forme
                   
                   Starosta obce Slovenská Ľupča
                   Mgr. Roland Lamper
                   Námestie SNP 1/13
                   976 13  Slovenská Ľupča
v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                

Obec Slovenská Ľupča, určuje :

Okrsok č. 1
– Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie
–  Ulice:  Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová, Námestie SNP, Peniažky,   
               Podkonická, Švarca, občan na TP obce/ Slovenská Ľupča
Okrsok č. 2
– Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie 
– Ulice: Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska, Príboj, Školská,  
             Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreží
Okrsok č. 3
– Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie 
– Ulice:  Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera, Krížna, 
              Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom,     
              Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná

Súbory na stiahnutie:

Uznesenie č. 46-2022 [PDF].pdf 543.85 KB
Pocet obyvatelov.pdf 180.98 KB
Oznamenie o utvoreni volebneho obvodu.pdf 331.79 KB