Všeobecne záväzné nariadenie obce - Slovenská Ľupča

Všeobecne záväzné nariadenie obce

07.10.2022

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie