Výbor pozemkového a pasienkového spoločenstva - Slovenská Ľupča

Výbor pozemkového a pasienkového spoločenstva

27.02.2023

Hlásené 09:49 – Výbor pozemkového a pasienkového spoločenstva v Balážoch pozýva všetkých podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla o 10.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Balážoch.