VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie - Slovenská Ľupča