Výzva obyvateľom Štatistický úrad Slovenskej republiky - Slovenská Ľupča

Výzva obyvateľom Štatistický úrad Slovenskej republiky

10.06.2021

Hlásené 10:49 – Výzva obyvateľom

Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní.

Napriek snahám aj v našej obci je časť obyvateľov, ktorí si svoje povinnosti neuvedomujú alebo ich ignorujú. Je dôležité, si uvedomiť, že zákonná povinnosť sčítať sa je individuálnou povinnosťou, ktorá podlieha sankcii.

Samospráva nemá záujem so svojimi obyvateľmi prerokúvať priestupky za nesplnenie zákonných povinností a udeľovania pokút. Vplyvom zníženia počtu obyvateľov sa môže samospráva dostať v blízkej budúcnosti do nepríjemnej finančnej situácie spôsobenej výrazným poklesom vlastných finančných prostriedkov.

Obyvatelia môžu do 13.06.2021/ do 15.00 hod., požiadať v našej obci o sčítacieho asistenta na tel. číslach: 0910 623 295, 0903 537 476,

Kontaktné miesto môže obyvateľ navštíviť nielen vo svojej obci, ale na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci/ meste SR, bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Prípadne si môže objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle v call centra 02/20924919.

Ohlasovňa pobytu Slovenská Ľupča,

dňa 10.06.2021