Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom - Slovenská Ľupča