VZN č. 1/2023 - Slovenská Ľupča

VZN č. 1/2023

26.04.2023

VZN obce Slovenská Ľupča č. 1/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie