VZN č. 2/2020 - Slovenská Ľupča

VZN č. 2/2020

19.08.2020

VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie