VZN č. 2/2022 - Slovenská Ľupča

VZN č. 2/2022

30.06.2022

VZN č. 2/2022 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Sloevnská Ľupča č. 71/2012

Dokumenty na stiahnutie