VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku - NÁVRH - Slovenská Ľupča

VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku – NÁVRH

24.11.2020

NÁVRH nariadenia

Dokumenty na stiahnutie