VZN č. 3/2022 - Slovenská Ľupča

VZN č. 3/2022

15.12.2022

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie