VZN č. 4/2022 - Slovenská Ľupča

VZN č. 4/2022

15.12.2022

VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia.

Dokumenty na stiahnutie