VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- NÁVRH - Slovenská Ľupča