VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- NÁVRH - Slovenská Ľupča

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- NÁVRH

24.11.2020

NÁVRH nariadenia

Dokumenty na stiahnutie