VZN č. 5/2022 - Slovenská Ľupča

VZN č. 5/2022

15.12.2022

VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie