VZN č. 7/ 2022 - návrh - Slovenská Ľupča

VZN č. 7/ 2022 – návrh

28.11.2022

VZN č. 7/ 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokumenty na stiahnutie