VZN č. 8/ 2022 - návrh - Slovenská Ľupča

VZN č. 8/ 2022 – návrh

28.11.2022

VZN č. 8/ 2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie