VZN - návrh - Slovenská Ľupča

VZN – návrh

26.05.2023

VZN č. 2/2023 o určení školského obvodu ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča a určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie