VZN - Slovenská Ľupča

VZN

15.06.2023

VZN o určení školského obvodu ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča a určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie