Z dôvodu preventívnych opatrení pred - Slovenská Ľupča

Z dôvodu preventívnych opatrení pred

13.03.2020

Hlásené 13:50 – Z dôvodu preventívnych opatrení pred šírením koronavírusu oznamujeme, že od 14.3.2020 sa v DD a DSS Slovenská Ľupča NEVARÍ pre vonkajších stravníkov.

Zaplatené obedy budú presunuté na nasledujúce obdobie po zrušení preventívnych opatrení.

Vážení spoluobčania,

V súvislosti s možným šírením koronavírusu a mimoriadnou situáciou platnou na celom území SR Vám oznamujeme, že dnešným dňom t.j 13. marca 2020 až do odvolania bude Obecný úrad v Slovenskej Ľupči fungovať v obmedzenom režime.

V prípade Vašej potreby kontaktujte zamestnancov úradu len telefonicky alebo e-mailom.

Zároveň Vás žiadame, aby ste v tomto období nechodili vybavovať náležitosti a platby, ktoré znesú odklad. V tomto období sa jedná hlavne o faktúry za stočné. V tomto období sa jedná hlavne o faktúry za stočné.

Situáciu bude obec aj naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji Vás informovať.