z Facebook: Ďalší úspech v našej obci... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Ďalší úspech v našej obci…

22.04.2023

Ďalší úspech v našej obci – Dnes na RADE STZ v NTC Bratislava sa veľkej pocty dostalo členovi VV Sstz Matejovi Stankovi zo Slovenskej Ľupče, ktorý získal ocenenie ,,za zásluhy o rozvoj tenisu,, . V mene obce srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl v ďalšej práci.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča