z Facebook: DOPRAVNÉ UPOZORNENIE. Žadame vodičov motorových... - Slovenská Ľupča

z Facebook: DOPRAVNÉ UPOZORNENIE. Žadame vodičov motorových…

22.06.2022

DOPRAVNÉ UPOZORNENIE.
Žadame vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v najbližších dňoch pri prejazde obcou Slovenská Ľupča v lokalite ulica Lichardova po autobusovú zástavku Pod hradom z dôvodu rekonštrukcie cestného plášťa na tomto úseku.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča