z Facebook: Fašiangová zábava aj pre našich... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Fašiangová zábava aj pre našich…

27.01.2023

Fašiangová zábava aj pre našich najmenších. Príďte deti v maske zabaviť sa so svojimi kamošmi, zatancovať a získať sladkú odmenu.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča