z Facebook: Webový odkaz na Informácia pre... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Webový odkaz na Informácia pre…

26.09.2022

Webový odkaz na Informácia pre kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča – Slovenská Ľupča
(https://slovenskalupca.sk/informacia-pre-kandidatov-na-starostu-a-poslancov-obecneho-zastupitelstva-obce-slovenska-lupca/)


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča