z Facebook: ĽUPČIANSKE MDD - Tešíme sa... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ĽUPČIANSKE MDD – Tešíme sa…

02.06.2023

ĽUPČIANSKE MDD – Tešíme sa zajtra od 13:00 hod. na naše ľupčianske ratolesti na akcii MDD na futbalovom ihrisku, kde sú pre nich pripravené súťaže, atrakcie a pekné ceny.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča