z Facebook: MAJSTROVSTVÁ SVETA V MUŠKÁRENÍ V... - Slovenská Ľupča

z Facebook: MAJSTROVSTVÁ SVETA V MUŠKÁRENÍ V…

22.08.2023

MAJSTROVSTVÁ SVETA V MUŠKÁRENÍ V NAŠEJ OBCI –

V dňoch 13. – 17. septembra 2023 budú prebiehať na rieke Hron v úseku od Príboja (Biotika – Slovenská Ľupča) po cestný most nad Lučatínom Majstrovstvá sveta v Muškárení. Ide tak už o 42. ročník tohto svetového podujatia. Pre rybárov z okresu Banská Bystrica, ako aj pre náš región je cťou hostiť takéto vrcholné svetové podujatie. Zúčastní sa ho 28 krajín zo všetkých kontinentov. Bližšie info na wffc2023.com

️BRIGÁDA – ČISTENIE BREHOV️

Participáciou ako partneri vstúpili do projektu aj obec Slovenská Ľupča, obec Lučatín, spoločnosť Marius Pedersen a spoločne s MsO SRZ BB budú organizované dve sobotné brigády po brehoch rieky zamerané na vyčistenie brehov, prípadne koryta rieky od odpadu a primerané prispôsobenie vstupov do rieky od polí, ciest a porastov.

TERMÍNY BRIGÁD na 2 stanovištiach:

26. 08. 2023,
02. 09. 2023,

Zraz – možnosť výberu:

o 8:00 hod pri Driekynskej skale – Vedúci Ľubomír Škrvaň

o 8:00 hod pri moste cez cestu 66 na konci družstva – Vedúci Leo Avdič

Účasť na brigáde je dobrovoľná. Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné riziko. Akcia sa koná za každého počasia. Brigády začínajú ráno 8.00 a končí 12.00 hod.

Odporúča sa: adekvátne oblečenie, nepremokavá pevná obuv, ochranné rukavice a náradie – najmä hrable, kosák, motyka a pod.

Vopred Ďakujeme za Vašu účasť a nezištnú pomoc


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča