z Facebook: Most do Moštenice - vyhlásenie... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Most do Moštenice – vyhlásenie…

28.04.2022

Most do Moštenice – vyhlásenie mimoriadnej situácie

https://www.slovenskalupca.sk/aktuality/aktuality/most-do-mostenice-vyhlasenie-mimoriadnej-situacie-459sk.html


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča