z Facebook: NÁVRAT HISTORICKÉHO SKVOSTU Vzácny 330... - Slovenská Ľupča

z Facebook: NÁVRAT HISTORICKÉHO SKVOSTU Vzácny 330…

28.06.2022

NÁVRAT HISTORICKÉHO SKVOSTU
Vzácny 330 ročný drevený oltár a oltárny obraz Očisťovania Panny Márie
( Spev Simeona ) z kaplnky na hrade Ľupča z roku 1692 v správe Stredoslovenského múzea bol dnes slávnostne odhalený odbornej verejnosti na hrade Ľupča. Po takmer sto rokoch sa reštaurovaný oltár vrátil na svoje miesto. Letná sezóna tak ponúkne návštevníkom historický skvost, ktorý je ako jeden z mála pôvodným inventárom hradu.

Aktívne a finančne podporili:

Stredoslovenské múzeum, Železiarne Podbrezová a.s., Fond na podporu umenia,
Hrad Ľupča, obec Slovenská Ľupča, Grand Power s. r. o.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča