z Facebook: NOVOROČNÝ PRÍPITOK Vážení spoluobčania, prijmite... - Slovenská Ľupča

z Facebook: NOVOROČNÝ PRÍPITOK Vážení spoluobčania, prijmite…

29.12.2022

NOVOROČNÝ PRÍPITOK
Vážení spoluobčania, prijmite pozvanie na tradičné novoročné stretnutie z príležitosti príchodu Nového roka a 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 1. januára 2023 v čase od 16:00 hod.pred Miestnym kultúrnym strediskom.
prípitok#hudobné spestrenie#bez ohňostroja
S úctou
Roland Lamper
starosta obce


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča