z Facebook: Obec Slovenská Ľupča zverejnila výzvu... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec Slovenská Ľupča zverejnila výzvu…

26.09.2022

Obec Slovenská Ľupča zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

https://slovenskalupca.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-rozpoctu-obce-slovenska-lupca-na-rok-2023-2/


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča