z Facebook: Obec v mesiaci jún plánovane... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec v mesiaci jún plánovane…

27.06.2022

Obec v mesiaci jún plánovane investovala do už mnoho rokov odkladanej rekonštrukcie elektrických rozvodov v objekte šatní a zázemia obecného futbalového klubu.
Takúto rekonštrukciu plánuje ďalej realizovať v Dome remesiel na čom už aktívne pracuje.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča