z Facebook: Obec v parku pred obecným... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec v parku pred obecným…

01.12.2022

Obec v parku pred obecným úradom inštalovala Betlehem v snahe spríjemniť vám čas Vianočných sviatkov.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča