z Facebook: Obec v týchto dňoch realizuje... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec v týchto dňoch realizuje…

23.06.2022

Obec v týchto dňoch realizuje dôležitú údržbu a opravu na objekte zdravotného strediska v rozsahu opravy komínov, odstránenia starých náterov, drobných vysprávok a aplikácie nových ochranných vrstiev strechy. Ďakujeme za pochopenie pri obmedzovaní využívania parkoviska pred objektom z bezpečnostných dôvodov.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča