z Facebook: OZNAM - Okresné riaditeľstvo Hasičského... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OZNAM – Okresné riaditeľstvo Hasičského…

23.08.2022

OZNAM – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vzhľadom na vývoj a prognózy počasia dnešným dňom 23.08.2022 od 12:00 odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Banská Bystrica.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča