z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV Obec žiada... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV Obec žiada…

09.11.2022

OZNAM PRE OBYVATEĽOV
Obec žiada obyvateľov o zvýšenú pozornosť pri presune po trase na ulici Czambelova a Námestie SNP, nakoľko v tomto úseku najmä v chodníkoch prebiehajú výkopové práce a pokládka chráničky pre optické káble na základe právoplatného povolenia vydaného pre spoločnosť ZYRY s.r.o.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča