z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV Žiadame občanov... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV Žiadame občanov…

12.05.2022

OZNAM PRE OBYVATEĽOV
Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri presune Námestím SNP, nakoľko obec realizuje v dňoch 12.-13.5.2022 údržbu drevín. V zmysle pasportu drevín sa realizujú záchranné, redukčné a bezpečnostné práce v prípade líp s potrebou najnutnejšieho zásahu identifikovaných certifikovaným arboristom.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča