z Facebook: PRÍJEMNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY - Milí... - Slovenská Ľupča

z Facebook: PRÍJEMNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY – Milí…

07.04.2023

PRÍJEMNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY –
Milí Ľupčania, priatelia, chcem vám zo srdca popriať požehnané Veľkonočné sviatky prežité v kruhu rodiny a priateľov.

S úctou
Roland Lamper
starosta obce


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča